Saturday, May 16, 2015

BANI’RUNI Waterproof Lip & Tint

Siêu Phẩm Hè 2015 Kỳ 1: BANI’RUNI Waterproof Lip & Tint

Lần trước mình có nói với mọi người về việc mình nhận lời mời hợp tác với #Beautisens, thật ra mình cũng chỉ mới suy ngh...

Posted by My Trinh on Tuesday, May 5, 2015